Design and status of a near-infrared multi-object spectrograph for the TAO 6.5-m telescope

Masahiro Konishi, Kentaro Motohara, Mamoru Doi, Shigeyuki Sako, Koji Toshikawa, Natsuko Mitani, Tsutomu Aoki, Toshihiro Handa, Yoshifusa Ita, Daisuke Kato, Kimiaki Kawara, Kotaro Kohno, Shintaro Koshida, Takeo Minezaki, Takashi Miyata, Takao Soyano, Toshihiko Tanabe, Masuo Tanaka, Ken'Ichi Tarusawa, Yuzuru Yoshii

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Design and status of a near-infrared multi-object spectrograph for the TAO 6.5-m telescope'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Computer Science

Engineering