Deficiency of antiproliferative family protein Ana correlates with development of lung adenocarcinoma

Mitsuhiro Yoneda, Toru Suzuki, Takahisa Nakamura, Rieko Ajima, Yutaka Yoshida, Shigeru Kakuta, Katsuko Sudo, Yoichiro Iwakura, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori, Jun Yokota, Tadashi Yamamoto

Research output: Contribution to journalArticle

38 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Deficiency of antiproliferative family protein Ana correlates with development of lung adenocarcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences