Cytomegalovirus colitis in a patient with severe refractory ulcerative colitis

Mitsunori Noguchi, Susumu Hara, Shigeru Tanda, Katsuo Sugiyama, Yukio Kaku, Seiichi Takahashi, Yoshitaka Kinouchi, Tooru Shimosegawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cytomegalovirus colitis in a patient with severe refractory ulcerative colitis'. Together they form a unique fingerprint.