Cyclophilin A as a biomarker for the therapeutic effect of balloon angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Katsuya Kozu, Kimio Satoh, Tatsuo Aoki, Shunsuke Tatebe, Masanobu Miura, Saori Yamamoto, Nobuhiro Yaoita, Hideaki Suzuki, Toru Shimizu, Haruka Sato, Ryo Konno, Yosuke Terui, Kotaro Nochioka, Nobuhiro Kikuchi, Taijyu Satoh, Koichiro Sugimura, Satoshi Miyata, Hiroaki Shimokawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cyclophilin A as a biomarker for the therapeutic effect of balloon angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences