Creutzfeldt-Jakob disease with homozygous M232R mutation: A case report

Tomoya Kon, Yasuo Miki, Akira Arai, Yukihisa Funamizu, Tatsuya Ueno, Rie Haga, Haruo Nishijima, Chieko Suzuki, Jin Ichi Nunomura, Masayuki Baba, Yoshinobu Oyama, Yusei Shiga, Tetsuyuki Kitamoto, Masahiko Tomiyama

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Creutzfeldt-Jakob disease with homozygous M232R mutation: A case report'. Together they form a unique fingerprint.