Correlation of World Health Organization 2010 Classification for Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms with the Prognosis of Ovarian Neuroendocrine Neoplasms: Kansai Clinical Oncology Group-Protocol Review Committee/Intergroup Study

Kentaro Kai, Kaei Nasu, Haruto Nishida, Tsutomu Daa, Ayumi Shikama, Takaya Shiozaki, Masamitsu Kurakazu, Mitsutake Yano, Yuko Imamura, Hideki Tokunaga, Kazuto Tasaki, Yasushi Iida, Yuki Yamada, Hiroyuki Morisawa, Satoshi Nakagawa, Etsuko Fujimoto, Tomohiko Tsuruta, Harunobu Matsumoto, Atsushi Arakawa, Michiko NonakaHirokuni Takano, Takashi Ushiwaka, Taisuke Mori, Kimihiko Ito, Takashi Motohashi, Norihiro Teramoto, Takashi Yamada

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Correlation of World Health Organization 2010 Classification for Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms with the Prognosis of Ovarian Neuroendocrine Neoplasms: Kansai Clinical Oncology Group-Protocol Review Committee/Intergroup Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience