Coronary artery ectasia predicts future cardiac events in patients with acute myocardial infarction

Takahito Doi, Yu Kataoka, Teruo Noguchi, Tatsuhiro Shibata, Takahiro Nakashima, Shoji Kawakami, Kazuhiro Nakao, Masashi Fujino, Toshiyuki Nagai, Tomoaki Kanaya, Yoshio Tahara, Yasuhide Asaumi, Etsuko Tsuda, Michikazu Nakai, Kunihiro Nishimura, Toshihisa Anzai, Kengo Kusano, Hiroaki Shimokawa, Yoichi Goto, Satoshi Yasuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Coronary artery ectasia predicts future cardiac events in patients with acute myocardial infarction'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences