Consumption of dairy products and death from cardiovascular disease in the Japanese General Population: The NIPPON DATA80

Imako Kondo, Toshiyuki Ojima, Mieko Nakamura, Shinya Hayasaka, Atsushi Hozawa, Shigeyuki Saitoh, Hirofumi Ohnishi, Hiroshi Akasaka, Takehito Hayakawa, Yoshitaka Murakami, Nagako Okuda, Katsuyuki Miura, Akira Okayama, Hirotsugu Ueshima, Tomonori Okamura, Kiyomi Sakata, Yosikazu Nakamura, Yasuhiro Matsumura, Nobuo Nishi, Fumiyoshi KasagiToru Izumi, Koji Tamakoshi, Hideaki Nakagawa, Takayoshi Ohkubo, Yoshikuni Kita, Yasuyuki Nakamura, Katsushi Yoshita, Aya Kadota, Kazunori Kodama, Yutaka Kiyohara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Consumption of dairy products and death from cardiovascular disease in the Japanese General Population: The NIPPON DATA80'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences