Construction of a prediction model for type 2 diabetes mellitus in the Japanese population based on 11 genes with strong evidence of the association

Kazuaki Miyake, Woosung Yang, Kazuo Hara, Kazuki Yasuda, Yukio Horikawa, Haruhiko Osawa, Hiroto Furuta, Maggie CY Ng, Yushi Hirota, Hiroyuki Mori, Keisuke Ido, Kazuya Yamagata, Yoshinori Hinokio, Yoshitomo Oka, Naoko Iwasaki, Yasuhiko Iwamoto, Yuichiro Yamada, Yutaka Seino, Hiroshi Maegawa, Atsunori KashiwagiHe Yao Wang, Toshihito Tanahashi, Naoto Nakamura, Jun Takeda, Eiichi Maeda, Ken Yamamoto, Katsushi Tokunaga, Ronald C.W. Ma, Wing Yee So, Juliana C.N. Chan, Naoyuki Kamatani, Hideichi Makino, Kishio Nanjo, Takashi Kadowaki, Masato Kasuga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

61 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Construction of a prediction model for type 2 diabetes mellitus in the Japanese population based on 11 genes with strong evidence of the association'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences