Complete genomic structure of the cultivated rice endophyte azospirillum sp. B510

Takakazu Kaneko, Kiwamu Minamisawa, Tsuyoshi Isawa, Hiroki Nakatsukasa, Hisayuki Mitsui, Yasuyuki Kawaharada, Yasukazu Nakamura, Akiko Watanabe, Kumiko Kawashima, Akiko Ono, Yoshimi Shimizu, Chika Takahashi, Chiharu Minami, Tsunakazu Fujishiro, Mitsuyo Kohara, Midori Katoh, Naomi Nakazaki, Shinobu Nakayama, Manabu Yamada, Satoshi TabataShusei Sato

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

108 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Complete genomic structure of the cultivated rice endophyte azospirillum sp. B510'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences