Comparison of corneal and aqueous humor penetration of moxifloxacin, gatifloxacin and levofloxacin during keratoplasty

Masahiko Fukuda, Masakazu Yamada, Shigeru Kinoshita, Tsutomu Inatomi, Yuichi Ohashi, Toshihiko Uno, Jun Shimazaki, Yoshiyuki Satake, Naoyuki Maeda, Yuichi Hori, Kohji Nishida, Akira Kubota, Toru Nakazawa, Yoshikazu Shimomura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comparison of corneal and aqueous humor penetration of moxifloxacin, gatifloxacin and levofloxacin during keratoplasty'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences