Comparative study of AC-1370 with cefoperazone in respiratory tract infections by double blind method

Rinzo Soejima, Toshiharu Matsushima, Yoshihito Niki, Hiroshi Kawane, Masayasu Kawanishi, Michifumi Adachi, Masatoshi Watanabe, Jiro Hino, Akira Saito, Ichiro Nakayama, Masumi Tomizawa, Fumio Nagahama, Tetsuji Koroku, Yomei Hiraga, Takashi Nakazato, Nobuo Watanabe, Shunpei Saito, Katsuo Suzuki, Rensuke Kuroda, Jutaro ShinomuraHisashi Nishihara, Kazuo Takebe, Kazumi Endo, Morio Sagara, Mitsuo Masuda, Seiichi Murakami, Kazuo Sasaki, Masashi Kitaoka, Hajime Watanabe, Shunichi Maeda, Norio Yamaguchi, Toshimi Okushima, Kiyoshi Konno, Kotaro Oizumi, Masako Sasaki, Akira Watanabe, Seiichi Aonuma, Kikuo Onuma, Izumi Hayashi, Tsugushi Itoh, Hajimu Takeda, Fusanosukyea Masaku, Yasutoshsi Uzuki, Osamus Ekine, Yoshimaruu Suda, Nobuki Aoki, Yasukoy Uasa, Masatakak Atsu, Mieko Kawai, Fuyuhikoh Igashi, Yasushi Ueda, Jingoizosh Imada, Atsushis Aito, Tadashim Iyahara, Hideo Ikemoto, Kazuyoshwi Atanabe, Hiroyuki Kobayashi, Kota Kono, Hiroshi Oshitani, Hiroaki Takeda, Keiichin Akagawa, Kentarwo Atanabe, Masaruk Oyama, Fukuol Ima, Katsuhito Ito, Keimei Mashimo, Motor Yamane, Tatsuo Ukai, Hiroichit Animoto, Koichiron Akata, Yoshitakan Akamori, Naohikoc Honabayashi, Tatsunoa Katani, Kunihikoy Oshimura, Junzaburo Kabe, Hirqyoshis Hibashi, Tetsuzow Atanabe, Yasuyuki Sano, Ippei Fujimori, Yoshiok Obayashi, Seiji Mita, Kazufuto Fukaya, Takaoo Kubo, Akira Ito, Makio Kurihara, Kaitaroy Amabe, Fumio Matsumoto, Tadashi Takigami, Shigeki Odagiri, Hirotada Ikeda, Kaneo Suzuki, Kou Murohashi, Tamotsu Kaneko, Keinosuke Noze, Tatsuo Satake, Kenzo Takagi, Ikuo Yamakawa, Ryujiro Suzuki, Masatoshi Imai, Koji Inoue, Hiroshi Ishikawa, Michiaki Horiba, Shuichi Matsumoto, Masao Tano, Shigeki Yokoyama, Masayoshi Hashimoto, Masahito Kato, Takehiko Takeuchi, Hidekazu Hanaki, Kunio Nanjo, Toshiyuki Yamamoto, Hiroyoshi Sawada, Haruto Uchino, Michiyasu Nakanishi, Takuya Kurasawa, Taro Shirakawa, Nobuo Inaba, Fumiaki Uchihira, Akira Kagioka, Ryoichi Amitani, Yoshiro Mochizuki, Ataka Shibata, Yuruko Okamoto, Keigo Maehara, Yube Iida, Yoshihiro Ueda, Hiroshi Okubo, Fumio Miki, Kenji Takamatsu, Osamu Miyamoto, Osamu Kurimura, Tadashi Masuda, Hirofumi Fukuhara, Eiro Tsubura, Masakazu Tamura, Masaru Nakagawa, Yoshiro Sawae, Kaoru Okada, Yukio Kumagaya, Kobei Hara, Atsushi Saito, Keizo Yamaguchi, Yoji Suzuyama, Yoshiteru Shigeno, Akira Ikebe, Yoshiyuki Oya, Tsuneo Tsutsumi, Hiromaru Iwasaki, Koichi Watanabe, Tsunetoshi Koteda, Takashi Ishizaki, Keizo Matsumoto, Yoshio Uzuka, Naoto Rikitomi, Tomoyuki Harada, Yoshiaki Utsunomiya, Tetsuo Ono, Takashi Itoga, Masaru Nasu, Takayoshi Tashiro, Jun Goto, Yoichiro Goto, Shukuro Araki, Masayuki Ando, Mineharu Sugimoto, Moritaka Suga, Kazumine Kobari, Masao Nakatomi, Yutoku Kinjo, Tatsuo Ogimi, Yuei Irabu, Morio Oshiro, Keishun Nakasone

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

The clinical efficacy and safety of AC-I370 were compared with cefoperazone(CPZ)in respiratory tract infections by double blind method, Each drug was administered at a daily dose of 2 g intravenous drip infusion for 14 days. The following results were obtained. Treatment was done on 281 patients in total, 142 on AC-1370 and 139 on CPZ, Among these cases, were 251 cases evaluated for efficacy by the committee members(123 cases for AC-1370 and 128 cases for CPZ),and number of cases excluded was 30;19 and 11 cases for AC-1370 and CPZ, respectively. The efficacy of AC-1370 and CPZ evaluated by the committee members was 69.9%(86 cases of 123 cases)and 67.2%(86 cases of 128 cases),respectively, and no significant difference was observed between both drugs, While, by doctors in charge were 90 cases evaluated as effective in 120 cases for AC-1370(75.0%)and 82 cases in 123 cases for CPZ(66.7%),and AC-1370 tended to be better than CPZ. No significant difference was observed between efficacy of both drugs evaluated by the committee members in cases diagnosed as bacterial pneumonia or pulmonary suppuration, but AC-1370 tended to be superior to CPZ in cases of moderate severity in these infections. As for the efficacy classified by causative pathogens, there was no significant difference between both drugs in total cases, but AC-1370 tended to show better efficacy than CPZ in cases of single infection caused by gram-negative bacteria(68.8%for AC-1370 and 51.7%for CPZ)or by P, aeruginosa (33.3%and 10.0%).However, no significant difference was noted as for bacteriological effect. No significant difference was observed between both drugs in the incidence of side effects or abnormality in laboratory findings. The usefulness of AC-1370 was judged as 64.8%(81 cases of 125 cases)by the committee members and was 65.6%(84 cases of 128 cases)for CPZ, and those of AC-1370 and CPZ were 71.8%(84 cases of 117 cases)and 69.2%(81 cases of 117 cases)in the judgement of doctors in charge, respectively. There was no significant difference in the usefulness by each judgement. The results indicate that AC-1370 is useful for respiratory tract infections.

Original languageEnglish
Pages (from-to)481-512
Number of pages32
JournalChemotherapy
Volume33
Issue number5
DOIs
Publication statusPublished - 1985
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Pharmacology (medical)
  • Infectious Diseases
  • Pharmacology
  • Drug Discovery
  • Oncology

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Comparative study of AC-1370 with cefoperazone in respiratory tract infections by double blind method'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this