Combined analyses of bacterial, fungal and nematode communities in andosolic agricultural soils in Japan

Zhihua Bao, Yoko Ikunaga, Yuko Matsushita, Sho Morimoto, Yuko Takada-Hoshino, Hiroaki Okada, Hirosuke Oba, Shuhei Takemoto, Shigeru Niwa, Kentaro Ohigashi, Chika Suzuki, Kazunari Nagaoka, Makoto Takenaka, Yasufumi Urashima, Hiroyuki Sekiguchi, Atsuhiko Kushida, Koki Toyota, Masanori Saito, Seiya Tsushima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Combined analyses of bacterial, fungal and nematode communities in andosolic agricultural soils in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences