Color imaging and display system with field sequential OCB LCD

Tatsuo Uchida, Takahiro Ishinabe, Kazuo Sekiya, Tadashi Kishimoto, Hidehiro Seki, Mitsuru Kano, Mitsuo Ohizumi, Masahiko Yamaguchi, Atsushi Matsuda, Yoshito Suzuki, Masayoshi Kawashima, Yukio Taniguchi, Go Sugiura, Shinobu Uezono, Mineo Koyama, Yoshinori Kanazawa, Ken Suzuki, Ken Tamura, Masahiko Chiba, Toru OkayamaAkihiro Yamamura

Research output: Contribution to journalConference article

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Color imaging and display system with field sequential OCB LCD'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science