Colony-stimulating factor-1 signaling suppresses renal crystal formation

Kazumi Taguchi, Atsushi Okada, Hiroshi Kitamura, Takahiro Yasui, Taku Naiki, Shuzo Hamamoto, Ryosuke Ando, Kentaro Mizuno, Noriyasu Kawai, Keiichi Tozawa, Kenichi Asano, Masato Tanaka, Ichiro Miyoshi, Kenjiro Kohri

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

44 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Colony-stimulating factor-1 signaling suppresses renal crystal formation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences