Co-occurrence of hypertrophic cardiomyopathy and juvenile myelomonocytic leukemia in a neonate with Noonan syndrome, leading to premature death

Akihiro Tamura, Suguru Uemura, Kousaku Matsubara, Eru Kozuki, Toshikatsu Tanaka, Nanako Nino, Takehito Yokoi, Atsuro Saito, Toshiaki Ishida, Daiichiro Hasegawa, Ikumi Umeki, Tetsuya Niihori, Yozo Nakazawa, Kenichi Koike, Yoko Aoki, Yoshiyuki Kosaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Co-occurrence of hypertrophic cardiomyopathy and juvenile myelomonocytic leukemia in a neonate with Noonan syndrome, leading to premature death'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences