Clinicopathological study of SDHB mutation-related pheochromocytoma and sympathetic paraganglioma

Noriko Kimura, Kazuhiro Takekoshi, Akira Horii, Ryo Morimoto, Tsuneo Imai, Yutaka Oki, Tomohito Saito, Sanae Midorikawa, Tadashi Arao, Chiho Sugisawa, Masanobu Yamada, Yuichi Otuka, Isao Kurihara, Kokichi Sugano, Minoru Nakane, Atsushi Fukuuchi, Takumi Kitamoto, Jun Saito, Tetsuo Nishikawa, Mitsuhide Naruse

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinicopathological study of SDHB mutation-related pheochromocytoma and sympathetic paraganglioma'. Together they form a unique fingerprint.