Clinical utility of next-generation sequencing for inherited bone marrow failure syndromes

Hideki Muramatsu, Yusuke Okuno, Kenichi Yoshida, Yuichi Shiraishi, Sayoko Doisaki, Atsushi Narita, Hirotoshi Sakaguchi, Nozomu Kawashima, Xinan Wang, Yinyan Xu, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Asahito Hama, Masashi Sanada, Yoshiyuki Takahashi, Hitoshi Kanno, Hiroki Yamaguchi, Shouichi Ohga, Atsushi Manabe, Hideo HarigaeShinji Kunishima, Eiichi Ishii, Masao Kobayashi, Kenichi Koike, Kenichiro Watanabe, Etsuro Ito, Minoru Takata, Miharu Yabe, Seishi Ogawa, Satoru Miyano, Seiji Kojima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical utility of next-generation sequencing for inherited bone marrow failure syndromes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences