Clinical statistics in the outpatients clinic of the Department of Urology, Kyoto University Hospital, 1977-1982

Osamu Yoshida, Tadao Tomoyoshi, Kenji Sawanishi, Tadao Kimyama, Juichi Kawamura, Yosuke Komatsu, Mieko Miyakawa, Kenichiro Okada, Tatsushiro Okabe, Hideo Takeughi, Shuzo Machida, Asaki Soeda, Shinichi Hosokawa, Kazuyuki Daijyo, Kunn Pak, Kenji Rinsho, Tamio Yamaughi, Yusaku Okada, Shungo Sanada, Yoshito HigashiTatsuo Ikeda, Takuo Iwasaki, Kenji Ooishi, Yoichi Tanaka, Shuichi Hida, Yoji Taki, Mitsuo Nonomura, Takayuki Hashimura, Yoichi Arai, Toshiro Teraghi, Tadashi Matsuda, Satoshi Yamamoto, Shigeo Nishibuchi, Yasuki Horii, Isao Araki, Kohei Oomori, Keiji Ogura, Toshio Kanaoka, Hiroshi Kanamaru, Takanobu Taniguchi, Makoto Ueda, Shunitsu Kaku, Yoshiyuki Kakehi, Noriko Kondo, Koretaka Mori, Tatsuhiro Yoshiki, Naoki Yoshimura, Osamu Ogawa, Yoshihiko Kita, Akito Terai, Kenichi Tobisu, Tadashi Hatayama, Masaru Hiura, Mutushi Kawakita

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical statistics in the outpatients clinic of the Department of Urology, Kyoto University Hospital, 1977-1982'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences