Clinical implications of serum N-glycan profiling as a diagnostic and prognostic biomarker in germ-cell tumors

Takuma Narita, Shingo Hatakeyama, Tohru Yoneyama, Shintaro Narita, Shinichi Yamashita, Koji Mitsuzuka, Toshihiko Sakurai, Sadafumi Kawamura, Tatsuo Tochigi, Ippei Takahashi, Shigeyuki Nakaji, Yuki Tobisawa, Hayato Yamamoto, Takuya Koie, Norihiko Tsuchiya, Tomonori Habuchi, Yoichi Arai, Chikara Ohyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical implications of serum N-glycan profiling as a diagnostic and prognostic biomarker in germ-cell tumors'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences