Clinical features of schizophrenia with enhanced carbonyl stress

Mitsuhiro Miyashita, Makoto Arai, Akiko Kobori, Tomoe Ichikawa, Kazuya Toriumi, Kazuhiro Niizato, Kenichi Oshima, Yuji Okazaki, Takeo Yoshikawa, Naoji Amano, Toshio Miyata, Masanari Itokawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical features of schizophrenia with enhanced carbonyl stress'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences