Clinical courses and pregnancy outcomes in Japanese women with inflammatory bowel disease

Katsuya Endo, Seiiti Takahashi, Yosuke Shimodaira, Hitoshi Nagasawa, Rintaro Moroi, Masatake Kuroha, Takashi Arai, Yoshitake Kanazawa, Hisashi Shiga, Yoichi Kakuta, Yoshitaka Kinouchi, Tooru Shimosegawa

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical courses and pregnancy outcomes in Japanese women with inflammatory bowel disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences