Clinical correlations of mutations affecting six components of the SWI/SNF complex: Detailed description of 21 patients and a review of the literature

Tomoki Kosho, Nobuhiko Okamoto, Hirofumi Ohashi, Yoshinori Tsurusaki, Yoko Imai, Yumiko Hibi-Ko, Hiroshi Kawame, Tomomi Homma, Saori Tanabe, Mitsuhiro Kato, Yoko Hiraki, Takanori Yamagata, Shoji Yano, Satoru Sakazume, Takuma Ishii, Toshiro Nagai, Tohru Ohta, Norio Niikawa, Seiji Mizuno, Tadashi KanameKenji Naritomi, Yoko Narumi, Keiko Wakui, Yoshimitsu Fukushima, Satoko Miyatake, Takeshi Mizuguchi, Hirotomo Saitsu, Noriko Miyake, Naomichi Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

60 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical correlations of mutations affecting six components of the SWI/SNF complex: Detailed description of 21 patients and a review of the literature'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences