Clinical and genetic risk factors for decreased bone mineral density in Japanese patients with inflammatory bowel disease

Takeo Naito, Naonobu Yokoyama, Yoichi Kakuta, Kazuko Ueno, Yosuke Kawai, Motoyuki Onodera, Rintaro Moroi, Masatake Kuroha, Yoshitake Kanazawa, Tomoya Kimura, Hisashi Shiga, Katsuya Endo, Masao Nagasaki, Atsushi Masamune, Yoshitaka Kinouchi, Tooru Shimosegawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical and genetic risk factors for decreased bone mineral density in Japanese patients with inflammatory bowel disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences