Cholecystokinin-A receptors regulate photic input pathways to the circadian clock

Takao Shimazoe, Mitsutaka Morita, Shinichiro Ogiwara, Tomoyoshi Kojiya, Junpei Goto, Masaki Kamakura, Takahiro Moriya, Kazuyuki Shinohara, Soichi Takiguchi, Akira Kono, Kyoko Miyasaka, Akihiro Funakoshi, Masayuki Ikeda

Research output: Contribution to journalArticle

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cholecystokinin-A receptors regulate photic input pathways to the circadian clock'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds