Childbirth and fertility preservation in childhood and adolescent cancer patients: A second national survey of Japanese pediatric endocrinologists

Yoko Miyoshi, Tohru Yorifuji, Reiko Horikawa, Ikuko Takahashi, Keisuke Nagasaki, Hiroyuki Ishiguro, Ikuma Fujiwara, Junko Ito, Mari Oba, Hiroyuki Fujisaki, Masashi Kato, Chikako Shimizu, Tomoyasu Kato, Kimikazu Matsumoto, Haruhiko Sago, Tetsuya Takimoto, Hiroshi Okada, Nao Suzuki, Susumu Yokoya, Tsutomu OgataKeiichi Ozono

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Childbirth and fertility preservation in childhood and adolescent cancer patients: A second national survey of Japanese pediatric endocrinologists'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences