Characteristics and 1-year prognosis of medically treated patients with chronic heart failure in Japan: Chronic heart failure analysis registry in Tohoku district (CHART)

Yoshito Koseki, Jun Watanabe, Tsuyoshi Shinozaki, Masahito Sakuma, Tatsuya Komaru, Mitsumasa Fukuchi, Masahito Miura, Akihiko Karibe, Yuji Kon-no, Hirotaka Numaguchi, Mototsugu Ninomiya, Yutaka Kagaya, Kunio Shirato, J. Kikuchi, S. Oyama, K. Tamaki, E. Nozaki, H. Hozawa, Y. Yamamoto, T. NozakiS. Suzuki, Y. Onodera, M. Nakagawa, N. Hoshi, A. Nakamura, S. Sato, H. Kinoshita, M. Funakoshi, M. Hayashi, H. Watanabe, N. Sekiguchi, M. Takeuchi, M. Chida, M. Ohe, M. Komatu, M. Sugi, S. Namiuchi, N. Uesugi, Y. Sekiguchi, N. Shiba, S. Horiguchi, H. Shioiri, S. Kitaoka, H. Kyono, K. Inoue, K. Sakurai, T. Watanabe, M. Kanazawa, A. Kato, A. Sugimura, T. Tanikawa, T. Mimata, N. Ishide, H. Oda, T. Hiramoto, T. Nunokawa, N. Itoh, M. Kuroha

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Characteristics and 1-year prognosis of medically treated patients with chronic heart failure in Japan: Chronic heart failure analysis registry in Tohoku district (CHART)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences