CDK1 dependent phosphorylation of hTERT contributes to cancer progression

Mami Yasukawa, Yoshinari Ando, Taro Yamashita, Yoko Matsuda, Shisako Shoji, Masaki Suimye Morioka, Hideya Kawaji, Kumiko Shiozawa, Mitsuhiro Machitani, Takaya Abe, Shinji Yamada, Mika K. Kaneko, Yukinari Kato, Yasuhide Furuta, Tadashi Kondo, Mikako Shirouzu, Yoshihide Hayashizaki, Shuichi Kaneko, Kenkichi Masutomi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'CDK1 dependent phosphorylation of hTERT contributes to cancer progression'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences