Cancer incidence profiles in the Miyagi Cohort Study

Yoshikazu Nishino, Yoshinori Suzuki, Kaori Ohmori, Atsushi Hozawa, Keiko Ogawa, Shinichi Kuriyama, Yoshitaka Tsubono, Daisuke Shibuya, Ichiro Tsuji, Akira Fukao, Shigeru Hisamichi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cancer incidence profiles in the Miyagi Cohort Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences