Brain structures in the sciences and humanities

Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Atsushi Sekiguchi, Rui Nouchi, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Carlos Makoto Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Hiroshi Hashizume, Yuko Sassa, Ryuta Kawashima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Brain structures in the sciences and humanities'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences