Balloon-borne experiment for deep sky survey of MeV gamma rays using an electron-tracking Compton camera

Shotaro Komura, Toru Tanimori, Atsushi Takada, Hidetoshi Kubo, Satoru Iwaki, Yoshihiro Matsuoka, Tetsuya Mizumoto, Yoshitaka Mizumura, Tetsuro Kishimoto, Taito Takemura, Shohei Miyamoto, Kiseki Nakamura, Shogo Nakamura, Makoto Oda, Shinya Sonoda, Dai Tomono, Joseph Don Parke, Kentaro Miuchi, Tatsuya Sawano, Shunsuke Kurosawa

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Balloon-borne experiment for deep sky survey of MeV gamma rays using an electron-tracking Compton camera'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy