Associations of daily walking time with pneumonia mortality among elderly individuals with or without a medical history of myocardial infarction or stroke: Findings from the Japan collaborative cohort study

Shigekazu Ukawa, Wenjing Zhao, Hiroshi Yatsuya, Kazumasa Yamagishi, Naohito Tanabe, Hiroyasu Iso, Akiko Tamakoshi, Mitsuru Mori, Fumio Sakauchi, Yutaka Motohashi, Ichiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Haruo Mikami, Michiko Kurosawa, Yoshiharu Hoshiyama, Koji Tamakoshi, Kenji Wakai, Shinkan Tokudome, Koji Suzuki, Shuji HashimotoShogo Kikuchi, Yasuhiko Wada, Takashi Kawamura, Yoshiyuki Watanabe, Kotaro Ozasa, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Yoichi Kurozawa, Takesumi Yoshimura, Yoshihisa Fujino, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Associations of daily walking time with pneumonia mortality among elderly individuals with or without a medical history of myocardial infarction or stroke: Findings from the Japan collaborative cohort study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences