Association of vegetable and fruit intake with gastric cancer risk among Japanese: A pooled analysis of four cohort studies

Taichi Shimazu, K. Wakai, A. Tamakoshi, I. Tsuji, K. Tanaka, K. Matsuo, C. Nagata, T. Mizoue, M. Inoue, S. Tsugane, S. Sasazuki, Shizuka Sasazuki, Shoichiro Tsugane, Manami Inoue, Motoki Iwasaki, Tetsuya Otani, Norie Sawada, Taiki Yamaji, Ichiro Tsuji, Yoshitaka TsubonoYoshikazu Nishino, Keitaro Matsuo, Hidemi Ito, Chisato Nagata, Tetsuya Mizoue, Keitaro Tanaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Association of vegetable and fruit intake with gastric cancer risk among Japanese: A pooled analysis of four cohort studies'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences