ASK1 restores the antiviral activity of APOBEC3G by disrupting HIV-1 Vif-mediated counteraction

Kei Miyakawa, Satoko Matsunaga, Kazuhiko Kanou, Atsushi Matsuzawa, Ryo Morishita, Ayumi Kudoh, Keisuke Shindo, Masaru Yokoyama, Hironori Sato, Hirokazu Kimura, Tomohiko Tamura, Naoki Yamamoto, Hidenori Ichijo, Akifumi Takaori-Kondo, Akihide Ryo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'ASK1 restores the antiviral activity of APOBEC3G by disrupting HIV-1 Vif-mediated counteraction'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences