Artificial myocardium with an artificial baroreflex system using nano technology

Tomoyuki Yambe, Yasuyuki Shiraishi, Makoto Yoshizawa, Akira Tanaka, Ken Ichi Abe, Fumihiro Sato, Hidetoshi Matsuki, Masayoshi Esashi, Yoichi Haga, Shigenao Maruyama, Toshiyuki Takagi, Yun Luo, Eiji Okamoto, Yutaka Kubo, Motohisa Osaka, Shunsuke Nanka, Yoshifumi Saijo, Yoshiaki Mibiki, Tasuku Yamaguchi, Mune Ichi ShibataShinichi Nitta

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Artificial myocardium with an artificial baroreflex system using nano technology'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences