Arabidopsis plasma membrane protein crucial for Ca2+ influx and touch sensing in roots

Yuko Nakagawa, Takeshi Katagiri, Kazuo Shinozaki, Zhi Qi, Hitoshi Tatsumi, Takuya Furuichi, Akio Kishigami, Masahiro Sokabe, Itaru Kojima, Shusei Sato, Tomohiko Kato, Satoshi Tabata, Kazuko Iida, Asuka Terashima, Masataka Nakano, Mitsunobu Ikeda, Takuya Yamanaka, Hidetoshi Iida

Research output: Contribution to journalArticle

216 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Arabidopsis plasma membrane protein crucial for Ca<sup>2+</sup> influx and touch sensing in roots'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences