Anisotropic spin-density distribution and magnetic anisotropy of strained La1-x Sr x MnO3 thin films: Angle-dependent X-ray magnetic circular dichroism

Goro Shibata, Miho Kitamura, Makoto Minohara, Kohei Yoshimatsu, Toshiharu Kadono, Keisuke Ishigami, Takayuki Harano, Yukio Takahashi, Shoya Sakamoto, Yosuke Nonaka, Keisuke Ikeda, Zhendong Chi, Mitsuho Furuse, Shuichiro Fuchino, Makoto Okano, Jun Ichi Fujihira, Akira Uchida, Kazunori Watanabe, Hideyuki Fujihira, Seiichi FujihiraArata Tanaka, Hiroshi Kumigashira, Tsuneharu Koide, Atsushi Fujimori

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Anisotropic spin-density distribution and magnetic anisotropy of strained La<sub>1-x</sub> Sr <sub>x</sub> MnO<sub>3</sub> thin films: Angle-dependent X-ray magnetic circular dichroism'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Physics & Astronomy