ANIR: Atacama near-infrared camera for the 1.0m miniTAO telescope

Masahiro Konishi, Kentaro Motohara, Ken Tateuchi, Hidenori Takahashi, Yutaro Kitagawa, Natsuko Kato, Shigeyuki Sako, Yuka K. Uchimoto, Koji Toshikawa, Ryou Ohsawa, Tomoyasu Yamamuro, Kentaro Asano, Yoshifusa Ita, Takafumi Kamizuka, Shinya Komugi, Shintaro Koshida, Sho Manabe, Noriyuki Matsunaga, Takeo Minezaki, Tomoki MorokumaAsami Nakashima, Toshinobu Takagi, Toshihiko Tanabé, Mizuho Uchiyama, Tsutomu Aoki, Mamoru Doi, Toshihiro Handa, Daisuke Kato, Kimiaki Kawara, Kotaro Kohno, Takashi Miyata, Tomohiko Nakamura, Kazushi Okada, Takao Soyano, Yoichi Tamura, Masuo Tanaka, Ken'Ichi Tarusawa, Yuzuru Yoshii

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'ANIR: Atacama near-infrared camera for the 1.0m miniTAO telescope'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences