An early phase II study of FK 037 for respiratory tract infections

Rinzo Soejima, Yoshihito Niki, Niro Okimoto, Osamu Moriya, Masaru Sumi, Akira Saito, Ichiro Nakayama, Masumi Tomizawa, Akira Watanabe, Yutaka Tokue, Shigeo Takizawa, Mikae Nakamura, Kohya Shiba, Osamu Sakai, Atsushi Saito, Kaoru Shimada, Takashi Inamatsu, Hiroyuki Kobayashi, Seiji Hori, Jingoro ShimadaFumio Matsumoto, Takeo Imai, Kouji Yoshikawa, Fumio Miki, Toshiharu Matsushima, Makoto Kimura, Kotaro Oizumi, Yoichiro Ichikawa, Naoto Tokunaga, Kohei Hara, Shigeru Kohno, Hironobu Koga, Mitsuo Kaku, Kazunori Tomono, Sadahiro Asai, Naofumi Suyama, Jun Araki, Hideo Mashimoto, Rokushi Oka, Tatsuya Katsumata, Keizo Matsumoto, Hiroshi Watanabe, Akemi Ohmori, Moritoshi Akiyama, Yoshiaki Utsunomiya, Kazunori Ooishi, Tsuyoshi Nagatake, Atsushi Saito, Jun Inatome, Hiroshi Fukuhara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'An early phase II study of FK 037 for respiratory tract infections'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences