Adverse events of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for histologic diagnosis in Japanese tertiary centers: Multicenter retrospective study

Atsushi Kanno, Ichiro Yasuda, Atsushi Irisawa, Kazuo Hara, Reiko Ashida, Takuji Iwashita, Mamoru Takenaka, Akio Katanuma, Tetsuya Takikawa, Kensuke Kubota, Hironari Kato, Yousuke Nakai, Shomei Ryozawa, Masayuki Kitano, Hiroyuki Isayama, Hideki Kamada, Yoshinobu Okabe, Keiji Hanada, Koushiro Ohtsubo, Shinpei DoiHiroyuki Hisai, Goro Shibukawa, Hiroo Imazu, Atsushi Masamune

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Adverse events of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for histologic diagnosis in Japanese tertiary centers: Multicenter retrospective study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences