Activation of the SUMO modification system is required for the accumulation of RAD51 at sites of DNA damage

Hiroki Shima, Hidekazu Suzuki, Jiying Sun, Kazuteru Kono, Lin Shi, Aiko Kinomura, Yasunori Horikoshi, Tsuyoshi Ikura, Masae Ikura, Roland Kanaar, Kazuhiko Igarashi, Hisato Saitoh, Hitoshi Kurumizaka, Satoshi Tashiro

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

41 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Activation of the SUMO modification system is required for the accumulation of RAD51 at sites of DNA damage'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences