A validation study of the Ursodeoxycholic Acid Response Score in Japanese patients with primary biliary cholangitis

Minami Yagi, Kosuke Matsumoto, Atsumasa Komori, Masanori Abe, Naoaki Hashimoto, Mie Inao, Tadashi Namisaki, Kazuhito Kawata, Masashi Ninomiya, Hideki Fujii, Atsushi Takahashi, Jong Hon Kang, Masaaki Takamura, Mie Arakawa, Satoru Joshita, Ken Sato, Jun Itakura, Takako Nomura, Keisuke Kakisaka, Akira KanekoYamato Tamura, Ryo Miura, Mitsuhiko Aiso, Toshihiko Arizumi, Yoshinari Asaoka, Kentaro Kikuchi, Yasuhiro Takikawa, Tsutomu Masaki, Takeji Umemura, Akira Honda, Hiromasa Ohira, Norifumi Kawada, Hitoshi Yoshiji, Satoshi Mochida, Hajime Takikawa, Atsushi Tanaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A validation study of the Ursodeoxycholic Acid Response Score in Japanese patients with primary biliary cholangitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences