A randomized trial comparing induction chemotherapy followed by surgery with surgery alone for patients with stage IIIA N2 non-small cell lung cancer (JCOG 9209)

Kanji Nagai, Ryosuke Tsuchiya, Takashi Mori, Hiroto Tada, Yukito Ichinose, Teruaki Koike, Harubumi Kato, Keigo Takagi, Masahiro Kase, Takashi Kondo, Haruhiko Nakayama, Kohei Yokoi, Tsutomu Yasumitsu, Toru Sato, Yuichi Ozeki, Hideki Miyazawa, Osamu Kuwabara, Kenji Nakamura, Hideyuki Saeki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

160 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A randomized trial comparing induction chemotherapy followed by surgery with surgery alone for patients with stage IIIA N2 non-small cell lung cancer (JCOG 9209)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences