A prospective observational survey on the long-term effect of ldl apheresis on drug-resistant nephrotic syndrome

Eri Muso, Masatoshi Mune, Tsutomu Hirano, Motoshi Hattori, Kenjiro Kimura, Tsuyoshi Watanabe, Hitoshi Yokoyama, Hiroshi Sato, Shunya Uchida, Takashi Wada, Tetsuo Shoji, Tsukasa Takemura, Yukio Yuzawa, Satoru Ogahara, Satoshi Sugiyama, Yasuhiko Iino, Soichi Sakai, Yousuke Ogura, Susumu Yukawa, Yoshiki NishizawaNoriaki Yorioka, Enyu Imai, Seiichi Matsuo, Takao Saito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A prospective observational survey on the long-term effect of ldl apheresis on drug-resistant nephrotic syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences