A novel preparation method of organic microcrystals

Hitoshi Kasai, Hari Singh Nalwa, Hidetoshi Oikawa, Shuji Okada, Hiro Matsuda, Nobutsugu Minami, Atsushi Kakuta, Katsumichi Ono, Akio Mukoh, Hachiro Nakanishi

Research output: Contribution to journalArticle

532 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A novel preparation method of organic microcrystals'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science