A male case with CDKL5-associated encephalopathy manifesting transient methylmalonic acidemia

Satoshi Akamine, Yoshito Ishizaki, Yasunari Sakai, Hiroyuki Torisu, Ryoko Fukai, Noriko Miyake, Kazuhiro Ohkubo, Hiroshi Koga, Masafumi Sanefuji, Ayumi Sakata, Masahiko Kimura, Seiji Yamaguchi, Osamu Sakamoto, Toshiro Hara, Hirotomo Saitsu, Naomichi Matsumoto, Shouichi Ohga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A male case with CDKL5-associated encephalopathy manifesting transient methylmalonic acidemia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences