A double blind comparative study on the efficacy of S6472, cefaclor and amoxicillin, in the treatment of bacterial pneumonia

Hidetoshi Shibaki, Takehisa Chimoto, Tooru Nakabayashi, Yoshiro Ishii, Matsumi Tosaka, Hajime Watanabe, Sokichi Onodera, Tetsuo Shimizu, Nobuhiro Sasaki, Yuji Ikeda, Jutaro Shimomura, Hiroyuki Tokunaka, Akira Ujiie, Masahide Shinohara, Takashi Takahori, Yoichi Gocho, Fimiei Kondo, Fumio Nagahama, Akira Saitosh, Kiyofumi IshikawaAkira Suzuki, Yomei Hiraga, Kohki Kikuchi, Tomoko Yamamato, Akio Hirayama, Soichiro Uehara, Mikiya Satoh, Masumi Tomisawa, Kyuichiro Sekine, Tohru Natsuisaka, Masahiko Yamagishi, Hiroshi Takagi, Katsuo Suzuki, Mikihiko Tango, Einosuke Odagaki, Yoshiaki Ichishima, Morokuni Abe, Yoshio Kurihara, Choei Itoh, Keisuke Takeuchi, Tatsuya Ishizuka, Osamu Yajima, Tsuyoshi Kikuiri, Tadashii Murakami, Shinichi Oshima, Kazuo Takebe, Katsuhiro Okamoto, Syuichiro Yoshida, Yoshihiro Kumasaka, Tatsuro Irie, Mitsuo Nakamura, Tadeshi Miyasawa, Masashi Yoneda, Naoyoshi Masaki, Toyochi Tamura, Kohzo Kurahashi, Yuichi Hirai, Hitoshi Yashiro, Norihiko Hirota, Masashi Tamura, Takashi Itoh, Shigeki Mori, Fumitoshi Yamauchi, Kiyoshi Omuro, Hiroshi Ishikawa, Takashi Tsuruya, Hiroshi Kuramitsu, Kotaro Itakura, Yasuyuki Suzuki, Kazutoshi Gomi, Katsuyoshi Moriya, Nobuhisa Satoh, Mikio Matsui, Norimi Kometani, Masao Satoh, Yoshikatsu Nemoto, Kiyoshi Kawamorita, Noboru Asabu, Akio Ebina, Seiichi Aonuma, Tsukasa Yoshida, Hiromi Yaoi, Masaaki Itasawa, Syuji Chiba, Saburo Shindoh, Kiichi Kaishio, Hidetaka Satoh, Kazuo Satoh, Kiyoshi Konno, Kohtaro Oizumi, Akira Watanabe, Hiroyuki Nakai, Kohsaku Nagai, Teruo Hasuike, Izumi Hayashi, Tsugushi Ito, Shigemi Kohsaka, Shigeo Takisawa, Kenkichi Shikanai, Yuzuru Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A double blind comparative study on the efficacy of S6472, cefaclor and amoxicillin, in the treatment of bacterial pneumonia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences