A comparative clinical study of S-1108 and cefteram pivoxil in chronic respiratory tract infections by a double-blind method

Atsushi Saito, Hiroshi Fukuhara, Jun Inadome, Yoshikazu Kawakami, Etsuro Yamaguchi, Akira Saito, Ichiro Nakayama, Masumi Tomizawa, Yohmei Hiraga, Mitsuhide Ohmichi, Masashi Tamura, Kazuki Konishi, Kazuo Obara, Kunio Shirato, Yasuo Tanno, Akira Watanabe, Kiyoshi Konno, Tsuneo Sayama, Satoru Shoji, Mitsunobu HonmaHiroyuki Nakai, Yoshihiro Honda, Masataka Katsu, Michihiro Sakauti, Akira Ohishi, Atsushi Saito, Kohya Shiba, Osamu Sakai, Hiroichi Tanimoto, Kaoru Shimada, Yasuyuki Sano, Yasufumi Miyamoto, Hiroyuki Kobayashi, Shin Kawai, Susumu Sakayori, Izumi Hayashi, Koichiro Kudo, Tadashi Horiuchi, Takashi Inamatsu, Masaru Koyama, Takeshi Mori, Koichiro Nakata, Tatsuo Nakatani, Harumi Shishido, Hideaki Nagai, Otohiko Kunii, Yoshio Uzuka, Jingoro Shimada, Seiji Hori, Takao Okubo, Hirotada Ikeda, Hiroo Yamakawa, Fumio Matsumoto, Takeo Imai, Shigeki Odagiri, Kaneo Suzuki, Hiroshi Takahashi, Ken ichi Takahashi, Takashi Ogura, Eri Hagiwara, Masaaki Arakawa, Koichi Wada, Fumihide Iwata, Nobuki Aoki, Osamu Sekine, Yasutoshi Suzuki, Kaoru Shimokata, Toshiyuki Yamamoto, Kanzo Suzuki, Toru Matuura, Shigeru Shirakawa, Shin ichi Kageyama, Kojiro Yasunaga, Seibun Yonezu, Yoshitaka Yamanaka, Fumio Miki, Masaru Nakagawa, Nobuhiro Narita, Masayoshi Sawaki, Keiichi Mikasa, Rinzo Soejima, Yoshihito Niki, Niro Okimoto, Michio Yamakido, Soichiro Hozawa, Hideto Yamakido, Takao Sasaki, Yukio Matsumoto, Yuji Sugimoto, Minoru Yoshida, Masayuki Nakanishi, Kotaro Oizumi, Yoichiro Ichikawa, Naoto Tokunaga, Tohru Rikimaru, Atsushi Shinoda, Tsuneo Ishibashi, Masahiro Takamoto, Hozumi Yamada, Osamu Katoh, Masaru Nasu, Tohru Yamasaki, Yoichiro Goto, Kohei Hara, Shigeru Konno, Hitonobu Koga, Mitsuo Kaku, Keizo Matsumoto, Tsuyoshi Nagatake, Yoshiaki Utsunomiya, Mitsuyoshi Nakashima, Intetsu Kobayashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

We conducted a comparative double-blind study of S-1108, a new ester-type oral cephem antibiotic, and cefteram pivoxil (CFTM-PI) to evaluate the efficacy, safety and usefulness of these drugs in the treatment of chronic respiratory tract infections excluding diffuse panbroncholitis. S-1108 was given orally at a daily dose of 450 mg, and CFTM-PI at a daily dose of 600 mg three times daily for 14 days. The following results were obtained. 1) Of the total 171 patients (86 in the S-1108 group, 85 in the CFTM-PI group), 157 patients (81 in the S-1108 group, 76 in the CFTM-PI group) were evaluated for efficacy. No significant difference was noted between the two drug groups with respect to the percent excluded or background factors of patients. 2) The clinical efficacy rate were 80.2%(65/81 patients) in the S-1108 group, and 78.9%(60/76 patients) in the CFTM-PI group, showing no significant differences between the two groups. 3) Bacteriologically, the elimination rates of causative organisms were 60.5%(23/38 patients) in the S-1108 group and 65.9%(27/41 patients) in the CFTM-PI group, with no significant differences. 4) Side effects were observed in 6.9%(5/83) of patients in the S-1108 group and 6.4%(5/78) of patients in the CFTM-PI group. Abnormal changes in laboratory findings were observed in 13.9%(11/79) of patients in the S-1108 group and 13.9%(10/72) of patients in the CFTM-PI group. There were no significant differences in incidence between the two groups. None of the side effects were severe. 5) The utility rates (very satisfactory and satisfactory) were 77.1%(64/83 patients) in the S-1108 group and 77.6%(59/76 patients) in the CFTM-PI group, with no significant differences between the two groups. The above results indicate that S-1108 at a daily dose of 450 mg is as useful as CFTM-PI at a daily dose of 600 mg in the treatment of chronic respiratory tract infections.

Original languageEnglish
Pages (from-to)476-503
Number of pages28
JournalChemotherapy
Volume42
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 1994
Externally publishedYes

Keywords

  • S-1108
  • cefteram pivoxil
  • chronic respiratory infection
  • double blind study

ASJC Scopus subject areas

  • Pharmacology (medical)
  • Infectious Diseases
  • Pharmacology
  • Drug Discovery
  • Oncology

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A comparative clinical study of S-1108 and cefteram pivoxil in chronic respiratory tract infections by a double-blind method'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this