A case of primary sclerosing cholangitis associated with retroperitoneal fibrosis

Hisashi Hatanaka, Masaki Suzuki, Hiroyoshi Onodera, Katsuaki Ukai, Yoshirou Kayaba, Akinori Sasaki, Kou Takahashi, Hirohumi Kagaya, Toru Kikuchi, Tatsuo Oriuchi, Naoko Asano, Yoshitaka Kinouchi, Yoshiyuki Ueno

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A case of primary sclerosing cholangitis associated with retroperitoneal fibrosis'. Together they form a unique fingerprint.