A case of hepatic anomalous lobation diagnosed by laparoscopy

Yasunori Matsuda, Yoko Yamagiwa, Yoshiyuki Ueno, Eiji Kakazu, Yuki Moritoki, Yasuteru Kondo, Emiko Mikami, Futoshi Nagasaki, Koji Fukushima, Noriatsu Kanno, Takao Iwasaki, Toru Shimosegawa

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'A case of hepatic anomalous lobation diagnosed by laparoscopy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences